Akademikliniken tillhandahåller ingrepp som kan stärka självförtroendet

Akademikliniken är en ledande klinik inom estetisk plastikkirurgi. Detta område har på senare år fått ett stort uppsving i popularitet. Fokus ligger förvisso fortfarande på att åstadkomma fysiska resultat, men det är minst lika viktigt att förstå de psykologiska aspekterna av dessa ingrepp. I denna artikel utforskar vi dessa aspekter och klargör vad forskningen säger om de psykologiska effekterna av plastikkirurgi.

3 positiva effekter av att genomgå ett ingrepp hos Akademikliniken

Att som patient genomgå ett ingrepp hos Akademikliniken kan leda till flera positiva psykologiska effekter:

  • Förbättrat självförtroende. En av de mest omedelbara effekterna av estetisk plastikkirurgi är att den kan stärka patientens självförtroende och självkänsla. Detta är någonting som flera olika studier pekar på.
  • Ökad livskvalitet. Vissa forskningsstudier har visat att estetisk plastikkirurgi kan leda till en ökad livskvalitet. Till exempel kan de sociala interaktionerna förbättras och en ökad känsla av välbefinnande infinna sig efter en lyckad operation.
  • Minskad förekomst av psykisk ohälsa. I vissa fall kan plastikkirurgiska ingrepp leda till en minskad förekomst av psykisk ohälsa hos patienten. Till exempel kan ingrepp som näsplastik eller öronplastik ofta lindra patientens negativa känslor kopplade till utseendet, vilka kan orsaka social ångest eller kroppsdysmorfofobi.

Potentiella negativa psykologiska effekter

Samtidigt som det vanligtvis är förenat med flera positiva psykologiska effekter att genomgå ett plastikkirurgiskt ingrepp finns det även potentiella negativa sådana effekter. Några exempel på dessa är:

  • Besvikelse och depression. Om patientens förväntningar inte uppfylls kan detta leda till besvikelse och i värsta fall depression. Det är därför viktigt att man som patient har realistiska förväntningar och att dessa på förhand diskuteras med kirurgen.
  • Förstärkt kroppsdysmorfofobi. Istället för att lindra patientens kroppsdysmorfofobi kan ingreppet i vissa fall förstärka dessa känslor. Därmed kan i sällsynta fall en ond spiral av allt fler operationer följa på det initiala ingreppet.
  • Social isolering. Vissa individer kan känna sig isolerade eller missförstådda efter ett plastikkirurgiskt ingrepp. Detta gäller särskilt om de inte får det sociala stöd som de behöver under återhämtningsprocessen.

Därför är det viktigt att ha realistiska förväntningar, prata igenom saken med kirurgen före ingreppet och ha ett socialt stöd i form av vänner och familj som stöttar under återhämtningsprocessen.