Akademikliniken tillhandahåller ingrepp som kan stärka självförtroendet

Akademikliniken tillhandahåller ingrepp som kan stärka självförtroendet

Akademikliniken är en ledande klinik inom estetisk plastikkirurgi. Detta område har på senare år fått ett stort uppsving i popularitet. Fokus ligger förvisso fortfarande på att åstadkomma fysiska resultat, men det är minst lika viktigt att förstå de psykologiska aspekterna av dessa ingrepp. I denna artikel utforskar vi dessa aspekter och klargör vad forskningen säger om de psykologiska effekterna av plastikkirurgi.

3 positiva effekter av att genomgå ett ingrepp hos Akademikliniken

Att som patient genomgå ett ingrepp hos Akademikliniken kan leda till flera positiva psykologiska effekter:

  • Förbättrat självförtroende. En av de mest omedelbara effekterna av estetisk plastikkirurgi är att den kan stärka patientens självförtroende och självkänsla. Detta är någonting som flera olika studier pekar på.
  • Ökad livskvalitet. Vissa forskningsstudier har visat att estetisk plastikkirurgi kan leda till en ökad livskvalitet. Till exempel kan de sociala interaktionerna förbättras och en ökad känsla av välbefinnande infinna sig efter en lyckad operation.
  • Minskad förekomst av psykisk ohälsa. I vissa fall kan plastikkirurgiska ingrepp leda till en minskad förekomst av psykisk ohälsa hos patienten. Till exempel kan ingrepp som näsplastik eller öronplastik ofta lindra patientens negativa känslor kopplade till utseendet, vilka kan orsaka social ångest eller kroppsdysmorfofobi.

Potentiella negativa psykologiska effekter

Samtidigt som det vanligtvis är förenat med flera positiva psykologiska effekter att genomgå ett plastikkirurgiskt ingrepp finns det även potentiella negativa sådana effekter. Några exempel på dessa är:

  • Besvikelse och depression. Om patientens förväntningar inte uppfylls kan detta leda till besvikelse och i värsta fall depression. Det är därför viktigt att man som patient har realistiska förväntningar och att dessa på förhand diskuteras med kirurgen.
  • Förstärkt kroppsdysmorfofobi. Istället för att lindra patientens kroppsdysmorfofobi kan ingreppet i vissa fall förstärka dessa känslor. Därmed kan i sällsynta fall en ond spiral av allt fler operationer följa på det initiala ingreppet.
  • Social isolering. Vissa individer kan känna sig isolerade eller missförstådda efter ett plastikkirurgiskt ingrepp. Detta gäller särskilt om de inte får det sociala stöd som de behöver under återhämtningsprocessen.

Därför är det viktigt att ha realistiska förväntningar, prata igenom saken med kirurgen före ingreppet och ha ett socialt stöd i form av vänner och familj som stöttar under återhämtningsprocessen.

Så ror du iland lediga jobb som arbetsterapeut

Så ror du iland lediga jobb som arbetsterapeut

Ibland kan det vara utmanande att hitta lediga jobb som arbetsterapeut. Men så länge som du har rätt utbildning, erfarenhet och inställning kan du ganska enkelt hitta det rätta jobbet för just dig. Det kan också vara en spännande möjlighet att utvecklas som såväl individ som yrkesmänniska att byta till ett nytt jobb. Så oavsett om du är nyutexaminerad eller har en lång arbetslivserfarenhet inom yrket bör du överväga att försöka ro iland ditt nästa drömjobb.

4 tips till dig som söker lediga jobb som arbetsterapeut

När du söker lediga jobb som arbetsterapeut bör du tänka på att:

  • Sätta fingret på dina preferenser. Innan du överhuvudtaget påbörjar jobbsökandet är det viktigt att du vet vilka dina preferenser är. Vilken typ av arbetsplats vill du jobba på? Vilka patientgrupper föredrar du att arbeta med? Vill du jobba på någon särskild plats i landet? Alla dessa frågor bör du försöka besvara efter bästa förmåga innan du sätter igång och söker ett nytt jobb.
  • Uppdatera din CV och ditt personliga brev. Nästa steg är att säkerställa så att din CV och ditt personliga brev är uppdaterade. Det är trots allt dessa dokument som ger potentiella arbetsgivare och uppdragsgivare ett första intryck av dig. Därför är det viktigt att de är uppdaterade, professionellt utformade och ger en bra bild av dig som kandidat. Se till att lyfta fram dina relevanta förmågor och erfarenheter och gör ett bra case för varför de bör anställa just dig.
  • Nätverka med andra personer i branschen. Ett annat bra sätt att få nys om lediga jobb som arbetsterapeut är att nätverka. Genom att prata mycket med andra personer i branschen kan du också få in en fot hos vissa arbetsgivare. Därför är det viktigt att du försöker åka på konferenser samt att du deltar i de olika diskussionsforum som kan tänkas finnas.
  • Kom förberedd till anställningsintervjuer. När du ska intervjuas för ett arbete är det också viktigt att du kommer väl förberedd till intervjuerna. Så fort du börjar få in förfrågningar om att komma på intervju bör du påbörja dessa förberedelser. Ta reda på så mycket du kan om de olika arbetsgivarna och förbered svaren på de frågor som du kan tänkas få av dessa.