Öka trygghetskänslan med ett överfallslarm

Att arbeta i butik medför en viss risk för att bli utsatt för brott. Det vanligaste är rån och stölder och mitt i stundens hetta ges man sällan tillfälle att plocka upp en telefon och kalla på hjälp. Med ett överfallslarm kan personalen larma enkelt och diskret och bara vetskapen om att det finns där ger för dom flesta en ökad trygghetskänsla. Här kan du läsa mer om just överfallslarm och vilka fördelar som kommer med ett sådant.

Vad är ett överfallslarm?

Ett överfallslarm finns ofta på banker och andra platser som löper hög risk att bli utsatt för brott men däremot går det lika bra att ha i en butik som inte säljer saker av ett speciellt högt värde, även om just det är en vanlig orsak. Ett överfallslarm placeras ofta på ett sådant ställe att det är enkelt att komma åt ifall man skulle bli utsatt för någon typ av brott. På en bank kan det vara till exempel under skrivbordet och i butik under disken där kassan finns.

Därför är det en bra investering

Att installera ett överfallslarm i butik eller någon annanstans ger många fördelar, inte minst det tidigare nämnda faktum att dom anställda ges en betydligt högre trygghetskänsla. Man slipper oroa sig för att inte kunna kalla på hjälp ifall en nödsituation skulle uppstå.

Faktum nummer två är att hjälpen kan tillkallas så enkelt. Det är mer eller mindre bara att trycka på larmknappen så kommer sedan larmcentralen att vidta lämpliga åtgärder. Hjälp skickas till platsen och det hela går ofta mycket fortare än om någon i butiken ska försöka komma undan och kalla på hjälp per telefon – något som i vissa situationer till och med kan vara helt omöjligt.

En tredje fördel som hänger ihop med tidigare två nämnda moment, att det är enkelt att kalla på hjälp och att man kan göra det så fort, är att det också finns en större chans att lyckas gripa gärningsmannen. Antingen direkt på platsen eller i nära anslutning, då denne trolige inte hunnit så långt på bara ett par minuter.

Kort och gott kan man säga att ett överfallslarm

  • Ger en ökad säkerhet
  • Fungerar effektivt
  • Är en enkel och smidig lösning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *